Pływające okna w Androidzie

Android jest dużym kombajnem, z którego możemy dużo wycisnąć. To nie tylko telefony, tv, ale też i normalny sprawny system operacyjny. Możemy z niego korzystać jak z każdego systemu zainstalowanego na komputerze. Prawie na każdym systemie mamy okna, które możemy przesuwać po ekranie. Android też to posiada, dlatego poniżej zobaczysz, w jaki sposób stworzyć pływające okna w Androidzie.  Można to wykorzystać w powiadomieniach, takie zastosowanie możemy znaleźć w aplikacji Messenger od Facebooka jako dymki. Zaczynajmy!

Przygotowania

W przypadku wersji Androida API<=22 nie potrzebujemy żadnych uprawnień, natomiast w nowszym Androidzie musimy uzyskać uprawnienia, aby aplikacja mogła „rysować” widoki nad innymi aplikacjami. W pliku manifestu dodajemy:

<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW" />

W kodzie aplikacji (na przykład w głównej aktywności) dodajemy coś takiego:

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M && !Settings.canDrawOverlays(this)) {
  checkPermission();
} else {
  initBtn();
}
....
private void initBtn() {
  Button startFloatingWindow = findViewById(R.id.startFloatingWindow);
  startFloatingWindow.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      startService(new Intent(MainActivity.this, FloatWindowService.class));
    }
  });
}
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.M)
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  if (requestCode == ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
    if (resultCode == RESULT_OK)
      initBtn();
    else {
      Toast.makeText(this,"Draw over other app permission not available.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
}
public void checkPermission() {
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
    if (!Settings.canDrawOverlays(this)) {
      Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION, Uri.parse("package:" + getPackageName()));
      startActivityForResult(intent, ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION_REQUEST_CODE);
    }
  }
}

Musisz także zarejestrować usługę w manifeście:

<service android:name=".FloatWindowService" />

Przygotuj serwis

Teraz musisz stworzyć klasę FloatWindowService, która będzie pracowała w tle. Rozszerz ją o klasę Service. Metoda onCreate() może wyglądać tak:

@Override
public void onCreate() {
  super.onCreate();
  windowManager = (WindowManager) getSystemService(WINDOW_SERVICE);
  int LAYOUT_FLAG;
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O)
    LAYOUT_FLAG = WindowManager.LayoutParams.TYPE_APPLICATION_OVERLAY;
  else
    LAYOUT_FLAG = WindowManager.LayoutParams.TYPE_PHONE;
  final WindowManager.LayoutParams params = new WindowManager.LayoutParams(
      WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
      WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
      LAYOUT_FLAG,
      WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_FOCUSABLE,
      PixelFormat.TRANSLUCENT);
  params.x = 0;
  params.y = 0;
  params.gravity = Gravity.CENTER;
  floatingWindow = getXML();
  windowManager.addView(floatingWindow, params);
  floatingWindow.setOnTouchListener( new View.OnTouchListener() {
    WindowManager.LayoutParams updatedParams = params;
    int x,y;
    float touchX,touchY;
    @Override
    public boolean onTouch(View view, MotionEvent motionEvent) {
      switch (motionEvent.getAction()){
        case MotionEvent.ACTION_DOWN:
          //remember the initial position.
          x= updatedParams.x;
          y=updatedParams.y;
          //get the touch location
          touchX = motionEvent.getRawX();
          touchY = motionEvent.getRawY();
          break;
        case MotionEvent.ACTION_MOVE:
          //Calculate the X and Y coordinates of the view.
          updatedParams.x = (int)(x+(motionEvent.getRawX() - touchX));
          updatedParams.y = (int)(y+(motionEvent.getRawY() - touchY));
          //Update the layout with new X & Y coordinate
          windowManager.updateViewLayout(view,updatedParams);
        default:break;
      }
      return false;
    }
  });
}

W pierwszej kolejności tworzymy menadżer okna wraz z parametrami, który ma się pojawić. Następnie dodajemy widok do menadżera (zmienna floatingWindow).
Metoda setOnTouchListener() pozwala na przesuwanie elementu na ekranie. Za każdym razem, gdy użytkownik dotknie widoku, zarejestrujemy początkowe współrzędne X i Y, a kiedy użytkownik poruszy element, aplikacja obliczy nowe współrzędne X i Y i przeniesie widok w nowe miejsce.

Tworzenie widoku

Tworząc pływające okna w Androidzie, masz dwie opcję:

 • Stworzyć za pomocą pliku xml jak każdy inny layout.
 • Stworzyć programowo.

Poniżej przedstawiam dwie metody przykładowe. Za pomocą XML:

public View getXML() {
  View myview = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.window, null);
  Button button = myview.findViewById(R.id.stopWindow);
  button.setOnClickListener(btnListener);
  return myview;
}

lub programowo:

public View getLayout() {
  LinearLayout linearLayout = new LinearLayout(this);
  LinearLayout.LayoutParams layoutParams = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
                                      LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT);
  linearLayout.setLayoutParams(layoutParams);
  linearLayout.setBackgroundResource(R.color.transparent);
  linearLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
  TextView textView = new TextView(this);
  textView.setText("This is a floating window");
  textView.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
  LinearLayout.LayoutParams layoutParamsText = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
                                        LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
  textView.setLayoutParams(layoutParamsText);
  linearLayout.addView(textView);
  Button button = new Button(this);
  button.setText("Stop floating window");
  ViewGroup.LayoutParams btnparms = new ViewGroup.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
                                 ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
  button.setLayoutParams(btnparms);
  button.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
  button.setOnClickListener(btnListener);
  linearLayout.addView(button);
  return linearLayout;
}

Nie zapomnij też o obsłudze przycisku, który zamknie okno i wyłączy usługę.

View.OnClickListener btnListener = new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View view) {
    windowManager.removeView(floatingWindow);
    stopSelf();
  }
};

Efekt:

plywajace okna w androidzie

Podsumowanie

To wszystkie kroki, które musisz wykonać, aby wyświetlić pływające okno w Androidzie. Powyższy przykład jest prosty i pokazuje kwadraz z guzikiem. Nic nie stoi, na przeszkodzi, aby widok zmienić na kółko, trójkąt czy inny wygląd 🙂 Teraz stwórz własny projekt. Efekt fajny, ale pamiętaj, że ma swoje ograniczenia. Musisz zapytać użytkownika o uprawnienia. Warto przed ustawieniem uprawnień wyjaśnić użytkownikowi czemu potrzebujesz takich uprawnień.

Co dalej?

 • Polub stronę MYENV na Facebooku oraz śledź mnie na Twitterze
 • Zachęcam do komentowania i pisania propozycji tematów, o których chcesz przeczytać
 • Poleć ten wpis za pomocą poniższych przycisków. Będę Ci za to bardzo wdzięczny 🙂
 • Życzę Ci miłego dnia i miłego kodowania 🙂