Simple app, simple life

Twórz niesamowite listy!

Mam dla Ciebie potężną dawkę wiedzy na temat tworzenia list za pomocą biblioteki RecyclerView!

RecyclerView w Androidzie

Buduj aplikacje na system Android za pomocą komponentów