Przechwytywanie ekranu za pomocą MediaProjection

W tym wpisie przedstawiałem, w jaki sposób zrobić zrzuty ekranu aplikacji bez dodatkowych bibliotek. Wspomniałem tam, aby wykonać pełny zrzut ekranu trzeba skorzystać z MediaProjection. W tym artykule właśnie pokaże Ci dokładnie, w jaki sposób to wykonać. Przechwytywanie ekranu za pomocą MediaProjection nie jest zbyt skomplikowane. Za jego pomocą możemy nagrywać obraz, jak i wykonać zdjęcie, zatem zapraszam do lektury 🙂

1. Robienie screenshot’a.

Na początku przyda nam się funkcja, która zmierzy nam wymiary ekranu:

private void getSize(){
  DisplayMetrics metrics = activity.getResources().getDisplayMetrics();
  screenWidth = metrics.widthPixels;
  screenHeight = metrics.heightPixels;
  screenDensity = metrics.densityDpi;
}

Metoda do pobierania obrazu:

@Override
public void onImageAvailable(ImageReader reader) {
  Image image;
  image = reader.acquireLatestImage();
  if (image == null) return;
  final Image.Plane[] planes = image.getPlanes();
  final Buffer buffer = planes[0].getBuffer().rewind();
  int pixelStride = planes[0].getPixelStride();
  int rowStride = planes[0].getRowStride();
  int rowPadding = rowStride - pixelStride * screenWidth;
  // create bitmap
  bitmap = Bitmap.createBitmap(screenWidth+rowPadding/pixelStride, screenHeight, Bitmap.Config.ARGB_8888);
  bitmap.copyPixelsFromBuffer(buffer);
  if (bitmap != null) {
    image.close();
    clean();
  }
}

Główna metoda może wyglądać tak:

public void takescreenshot(){
  mMediaProjectionManager = (MediaProjectionManager) activity.getSystemService(Context.MEDIA_PROJECTION_SERVICE);
  if (mMediaProjection != null) {
    try {
      getSize();
      mImageReader = ImageReader.newInstance(screenWidth, screenHeight, PixelFormat.RGBA_8888, 2);
      mMediaProjection.createVirtualDisplay(
          "Screenshot",
          screenWidth,
          screenHeight,
          screenDensity,
          DisplayManager.VIRTUAL_DISPLAY_FLAG_AUTO_MIRROR,
          mImageReader.getSurface(),
          null,
          null );
      mImageReader.setOnImageAvailableListener( this, null);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  else {
    Intent intent = mMediaProjectionManager.createScreenCaptureIntent();
    activity.startActivityForResult(intent,REQUEST_CODE_CAPTURE_IMAGE);
  }
}

Na początku musimy wywołać metodę getSystemService z parametrem MEDIA_PROJECTION_SERVICE, która zapewnia uzyskiwania pozwolenia na przechwytywanie obrazu. Dalej mMediaProjectionManager.createScreenCaptureIntent() jest stosowana, aby uruchomić intencji.
MediaProjection permission
Metoda onActivityResult obsługuje wywołania zwrotne i może wyglądać następująco:

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  if (requestCode != REQUEST_CODE_CAPTURE_IMAGE) {
    Log.e(TAG, "Unknown request code: " + requestCode);
    return;
  }
  if (resultCode != Activity.RESULT_OK) {
    Log.e(TAG, "Screen Cast Permission Denied" );
    return;
  }
  mMediaProjection = mMediaProjectionManager.getMediaProjection(resultCode, data);
  takescreenshot();
}

Po udostępnieniu mMediaProjection możliwe jest teraz utworzenie wirtualnego ekranu (złożonego ze wszystkich widocznych powierzchni) i wskazanie Androidowi, na którą powierzchnię chcesz skopiować ekran – w naszym przypadku jest to mImageReader.getSurface(). Do przechwytywania ekranu i zapisaniu do obrazu posłuży nam wywowałanie – mImageReader.setOnImageAvailableListener( this, null); Na koniec metoda czyszcząca:

public void clean(){
  if (mMediaProjectionManager != null) {
    mMediaProjectionManager = null;
  }
  if (mMediaProjection != null) {
    mMediaProjection.stop();
  }
  if (mImageReader != null) {
    mImageReader.setOnImageAvailableListener(null, null);
    mImageReader.close();
  }
  if (bitmap != null) {
    bitmap = null;
  }
}

2. Nagrywanie ekranu.

Do nagrywania obrazu skorzystamy z MediaRecorder. Metoda główna zmieni się na coś takiego:

public void startRecord(){
  mMediaProjectionManager = (MediaProjectionManager) activity.getSystemService(Context.MEDIA_PROJECTION_SERVICE);
  if (mMediaProjection != null) {
    try {
      getSize();
      mMediaRecorder = new MediaRecorder();
      initRecorder();
      mMediaProjection.createVirtualDisplay(
          "Recording Screen",
          screenWidth,
          screenHeight,
          screenDensity,
          DisplayManager.VIRTUAL_DISPLAY_FLAG_AUTO_MIRROR,
          mMediaRecorder.getSurface(),
          null,
          null);
      mMediaRecorder.start();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  else {
    Intent intent = mMediaProjectionManager.createScreenCaptureIntent();
    activity.startActivityForResult(intent,REQUEST_CODE_CAPTURE_RECORDING);
  }
}

Kod jest prosty i podobny do wcześniejszego zamiast ImageReader mamy MediaRecoder. Funkcja do zatrzymywania nagrywania może wyglądać tak:

public void stopRecord(){
  if (mMediaRecorder != null) {
    try{
      SystemClock.sleep(500);
      mMediaRecorder.stop();
      mMediaRecorder.reset();
      mMediaRecorder.release();
      mMediaRecorder = null;
    }catch(RuntimeException e){
      e.printStackTrace();
    }
  }

Zastosowałem tutaj celowo SystemClock.sleep(500), ponieważ gdy rozpoczniemy i od razu zatrzymamy nagrywanie, dostaniemy wyjątek. Błąd spowodowany jest tym, że mediarecoder nie otrzymał żadnych informacji o ekranie.
Metoda do zainicjowania mediarecodera:

private void initRecorder() {
  try {
    mMediaRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
    mMediaRecorder.setVideoSource(MediaRecorder.VideoSource.SURFACE);
    mMediaRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP);
    mMediaRecorder.setOutputFile(getPath(".mp4"));
    mMediaRecorder.setVideoSize(screenWidth, screenHeight);
    mMediaRecorder.setVideoEncoder(MediaRecorder.VideoEncoder.H264);
    mMediaRecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB);
    mMediaRecorder.setVideoEncodingBitRate(512 * 1000);
    mMediaRecorder.setVideoFrameRate(30);
    mMediaRecorder.prepare();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Jeżeli nie chcesz nagrywać dźwięku, możesz usunąć wpisy związane z audio. Dźwięk jest zbierany przez mikrofon, także otoczenie też się zarejestruje,  Ostatnia metoda, która pobiera lokalizację do zapisu pliku wideo:

private String getPath(String format ) {
  String path = Environment.getExternalStorageDirectory() + "/Recorded Screen/";
  File dir = new File(path);
  if (!dir.exists()) {
    dir.mkdirs();
  }
  String date = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd-HH-mm-ss", Locale.getDefault()).format(new Date());
  file = path + date + format;
  return file;
}

3. Podsumowanie.

Krótko i na temat. Powyższy kod można też zmienić i nie koniecznie musisz korzystać z tego rozwiązania, które przedstawiłem. Na przykład, zamiast MediaRecorder można zastosować MediaMuxerMediaCodec, ale uznałem, że powyższy sposób jest prostszy i też skuteczny. Przykładową aplikację można znaleźć tutaj.

Co dalej?

 • Polub stronę MYENV na Facebooku oraz śledź mnie na Twitterze
 • Zachęcam do komentowania i pisania propozycji tematów, o których chcesz przeczytać
 • Poleć ten wpis za pomocą poniższych przycisków. Będę Ci za to bardzo wdzięczny 🙂
 • Życzę Ci miłego dnia i miłego kodowania 🙂