Wykonanie kodu java w Android Studio

Podczas pisania aplikacji na system Android trzeba przetestować szybko czysty kod Java.

Oczywiście możemy napisać kod w aplikacji i wyświetlić wynik w logach. Taka operacja ma kilka minusów, mnoży się kod i trzeba konwertować różne typy zmiennych/obiektów do stringów, co nie jest też efektywne. Jeżeli sprawdzany szybkość wykonywanego danego kodu to rozwiązanie odpada.

Innym rozwiązaniem jest przeniesienie „części kodu” do innego IDE, który wszystko ładnie wyświetli np.: Eclipse. I to rozwiązanie ma również swoje wady.

Ciekawym rozwiązaniem jest przetestowanie kodu java w Android Studio bez potrzeby uruchamiania aplikacji w emulatorze AVD.

Aby taki kod przetestować, wystarczy stworzyć nowy pakiet np: testujkod a w nim klasę testuj o takiej zawartości:

public class Testuj {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Testuje kod świecie!");
    ZrobCosWiecej();
  }
}

Następnie naciskamy prawym przyciskiem na myszce na nazwę klasy (lewa kolumna > widok projektu) lub w edytorze dajemy „Run Testuj.main()” kod wykona się i wyświetli nam wynik.

Proste i czasami pomocne 🙂